Vårt kansli är beläget vid
Urho Kekkonens gata i Helsingfors.


Läs den senaste versionen av
författarens lathund

Aktuellt

PM om skattedeklarationen för 2016

Publicerad 26.04.2016 kl. 18:16

Medlemmar

FSF har idag 186 medlemmar. Till ordinarie medlem i föreningen kan väljas finlandssvensk författare som offentliggjort minst två originalverk av litterärt värde på svenska. Till ordinarie medlem kan också upptas person som på annat sätt gjort en betydande insats för den finlandssvenska litteraturen. 

Logga in om du vill läsa medlemsbrevet.

Vi jobbar för dig!

FSF tillvaratar medlemmarnas ideella samt allmänna och gemensamma ekonomiska intressen och bevakar deras författarrätt. FSF företräder medlemskåren vid avtalsförhandlingar med Undervisnings- och kulturministeriet, radio- och televisionsbolag, förläggare och andra avtalsparter samt avger förslag och utlåtanden i fackliga, kulturpolitiska och litterära frågor. Vi arrangerar skolbesök, uppläsningar, medlemsresor och seminarier samt deltar i andra litterära projekt.