Finlands svenska författareförening tillvaratar medlemmarnas ideella samt allmänna och gemensamma ekonomiska intressen och bevakar deras författarrätt. Föreningen grundades 1919 och har idag närmare 200 medlemmar.

Aktuellt

Författare, delta i UNICEFs kampanj!

14.09.2017 kl. 14:31

Höstens program

28.07.2017 kl. 11:24

Vi jobbar för dig!

FSF företräder medlemskåren vid avtalsförhandlingar med Undervisnings- och kulturministeriet, radio- och televisionsbolag, förläggare och andra avtalsparter samt avger förslag och utlåtanden i fackliga, kulturpolitiska och litterära frågor. Vi arrangerar skolbesök, uppläsningar, medlemsresor och seminarier samt deltar i andra litterära projekt.