Skattedeklarations-PM uppdaterat för skatteåret 2014

Vårt kansli är beläget vid
Urho Kekkonens gata i Helsingfors.


Läs den senaste versionen av
författarens lathund

Aktuellt

Litteraturen hjälper - Kirjallisuus auttaa

Publicerad 26.10.2015 kl. 14:33

Författarkväll i Lovisa den 11 november

Publicerad 09.10.2015 kl. 10:50

Medlemmar

Till ordinarie medlem i föreningen kan väljas finlandssvensk författare som offentliggjort minst två originalverk av litterärt värde på svenska. Till ordinarie medlem kan också upptas person som på annat sätt gjort en betydande insats för den finlandssvenska litteraturen. FSF har idag cirka 200 medlemmar.

Logga in om du vill läsa medlemsbrevet.

Vi jobbar för dig!

FSF tillvaratar medlemmarnas ideella samt allmänna och gemensamma ekonomiska intressen och bevakar deras författarrätt. FSF företräder medlemskåren vid avtalsförhandlingar med undervisningsministeriet, radio- och televisionsbolag, förläggare och andra avtalsparter samt avger förslag och utlåtanden i fackliga, kulturpolitiska och litterära frågor. Vi arrangerar skolbesök, uppläsningar, medlemsresor och seminarier samt deltar i andra litterära projekt.