Vårt kansli är beläget vid
Urho Kekkonens gata i Helsingfors.


Läs den senaste versionen av
författarens lathund

Aktuellt

PM om skattedeklarationen för 2015

Publicerad 26.04.2016 kl. 18:16

Medlemmar

Till ordinarie medlem i föreningen kan väljas finlandssvensk författare som offentliggjort minst två originalverk av litterärt värde på svenska. Till ordinarie medlem kan också upptas person som på annat sätt gjort en betydande insats för den finlandssvenska litteraturen. FSF har idag cirka 200 medlemmar.

Logga in om du vill läsa medlemsbrevet.

Vi jobbar för dig!

FSF tillvaratar medlemmarnas ideella samt allmänna och gemensamma ekonomiska intressen och bevakar deras författarrätt. FSF företräder medlemskåren vid avtalsförhandlingar med undervisningsministeriet, radio- och televisionsbolag, förläggare och andra avtalsparter samt avger förslag och utlåtanden i fackliga, kulturpolitiska och litterära frågor. Vi arrangerar skolbesök, uppläsningar, medlemsresor och seminarier samt deltar i andra litterära projekt.