Aktuellt

Det statliga stödet till finlandssvenska författare har minskat

Finlands svenska författareförening ser oroande tendenser och konkreta nedskärningar i det statliga stödet till litteraturen i allmänhet och till finlandssvenska författare i synnerhet.Läs mera »

Utlåtande om kulturarvsstrategin

FSF ser det som någonting positivt att en kulturarvstrategi utarbetas i Finland. Målen och de politiska riktlinjerna i strategin är tyvärr ganska vaga. En konkret vägkarta behövs.Läs mera »

Utlåtande om DSM-direktivet

FSFs utlåtande till kulturutskottet gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.Läs mera »

Janina Orlov får Mikael Lybeck-priset

Översättaren och litteraturvetaren Janina Orlov tilldelas 2022 års Mikael Lybeck-pris för sina insatser för författarna och litteraturen i Finland.Läs mera »

Taivassalo omvald

Författaren Hannele Mikaela Taivassalo fortsätter som ordförande för Finlands svenska författareförening. Det blev klart på föreningens årsmöte som hölls i Helsingfors idag.Läs mera »