Aktuellt

De får Kopiostostipendium

FSFs styrelse har fattat beslut om utdelningen av Kopiostostipendium 2023.Läs mera »

Utlåtande om rapport om kulturens framtid

Finlands svenska författareförening (FSF) tackar för möjligheten att uttala sig om rapporten från den arbetsgrupp som behandlade kultursektorns framtid och behovet av återuppbyggnad efter coronapandemin, inklusive de åtgärdsförslag som ingår i rapporten.Läs mera »

Utlåtande om företagarförsäkringen

FSFs utlåtande till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för företagare och vissa andra lagar.Läs mera »

Det statliga stödet till finlandssvenska författare har minskat

Finlands svenska författareförening ser oroande tendenser och konkreta nedskärningar i det statliga stödet till litteraturen i allmänhet och till finlandssvenska författare i synnerhet.Läs mera »

Utlåtande om kulturarvsstrategin

FSF ser det som någonting positivt att en kulturarvstrategi utarbetas i Finland. Målen och de politiska riktlinjerna i strategin är tyvärr ganska vaga. En konkret vägkarta behövs.Läs mera »