Aktuellt

De tilldelas Kopiostostipendium 2022

Finlands svenska författareförenings förstärkta styrelse har på sitt möte 2.12 delat ut Kopiostostipendium åt finlandssvenska författare.Läs mera »

HÖSTLÄSNING: Först var drömmen

Välkommen till Författareföreningens traditionella Höstläsning.Läs mera »

FSF uttalade sig om DSM-direktivets implementering

FSF har 29.10 gett sitt utlåtande till förslaget till regeringens proposition till riksdagen, med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen.Läs mera »

Måttet är rågat

Kultur- och evenemangsbranschens gemensamma ställningstagande.Läs mera »

Författargården Abrams

SLS söker en ny boende till författargården Abrams i Andkil, Vörå. Läs mera »