Aktuellt

Återuppliva kulturbranschen!

Nästa år minskar konstfinansieringen med 17,5 miljoner euro och året därpå med 23 miljoner euro. Nedskärningarna drabbar organisationsfältet och den fria konsten hårdare än vad politiker, som är vana vid att bolla med betydligt större penningsummor, kanske riktigt förstår. Läs mera »

Domänförlust om professuren inte tillsätts

Finlands svenska författareförening sällar sig till de samhällsröster som oroar sig för planerna på att inte ledigförklara professuren i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet.Läs mera »

Seniorlägenheten i Pargas ledig

Allmänna stipendiefondens lägenheten i Folkhälsanhuset i Pargas är ledig. Läs mera »

Mikael Lybeck-priset till Sirpa Kähkönen

Författaren Sirpa Kähkönen tilldelas 2021 års Mikael Lybeck-pris för sina insatser för författarna och litteraturen i Finland. Läs mera »

FSFs utlåtande till Undervisnings- och kulturministeriet

FSF har gett ett utlåtande om ett förslag till regeringens proposition med förslag till lag om vissa stipendier till författare och översättare - arbetsgruppens rapport.Läs mera »