Aktuellt

Ljudboksseminarium

Hur ska författarna överleva på ljudboksmarknaden?Läs mera »

En studie av finlandssvenska författares ekonomi

Finlands svenska författareförening genomförde i juli och augusti 2020 en medlemsundersökning som tog fasta på den ekonomiska situationen för finlandssvenska författare 2019. Undersökningen fokuserade på inkomster enbart från författarskapet, inklusive stipendier och litteraturpris.Läs mera »

Kopiostostipendium

FSFs förstärkta styrelse har på sitt möte 3.12 fattat beslut om utdelningen av Kopiostostipendier.Läs mera »

Julläsning

FSFs Julläsning sändes torsdagen den 17 december 2020.Läs mera »

Yukiko Duke får Mikael Lybeck-priset

Yukiko Duke tilldelas Mikael Lybeck-priset 2020 för sitt engagemang och intresse för den finlandssvenska litteraturen.Läs mera »