Aktuellt

Villa Biaudet

Stipendiatbostaden Villa Biaudet i Lovisa ska sökas senast 28.2.Läs mera »

Kopiostostipendierna

Finlands svenska författareförenings förstärkta styrelse beslöt den 3 december om utdelningen av Kopiostostipendierna.Läs mera »

KÖTTSPRÅK

13.11.2019 kl. 18 i Hangö stadsbibliotek.Läs mera »

Extra medlemsmöte 7.11

Finlands svenska författareförenings medlemmar kallas till extra medlemsmöte torsdagen den 7 november kl. 14. Mötet hålls i Helsingfors i Arbetets Vänners lokal på Annegatan 26.Läs mera »

Diskussionsmöte 21.11

Finlands svenska författareförenings medlemmar kallas till möte torsdagen den 21 november kl. 14 i föreningens utrymmen på Annegatan 25 i Helsingfors.Läs mera »