Författargården Abrams

08.10.2018 kl. 13:35
Svenska litteratursällskapet i Finland söker en ny boende till Abramsgården i Andkil, Vörå.

Både skönlitterära och vetenskapliga författare kan ansöka om boenderätten och även personer verksamma inom andra kultursektorer kan komma i fråga. Gården är uppförd kring sekelskiftet 1800 och donerades till sällskapet av affärsidkaren Matilda Westin. Gården invigdes 1992 som hem för en svenskspråkig författare. SLS står för underhållet, men den boende svarar själv för löpande kostnader som vatten, el, värme och sophämtning. Gården är delvis möblerad och blir ledig för inflyttning enligt överenskommelse. Rätten att bo i Abramsgården beviljas i första hand för en tid om åtminstone tre år. Närmare upplysningar ges av kanslichef Jonas Lång, per e-post jonas.lang@sls.fi eller per tfn 09-618 773 31. Ansökan om boenderätten görs elektroniskt via https://www.lyyti.in/Abrams senast 15.10. Beslut om vem som utsetts tas i november och alla sökande meddelas.