FSF söker jurist

14.08.2021 kl. 22:00
Vi söker en jurist till föreningens kansli i Helsingfors.

Finlands svenska författareförening tillvaratar medlemmarnas ideella samt allmänna och gemensamma ekonomiska intressen och bevakar deras författarrätt. Vi söker nu en jurist för ett omväxlande arbete med frågor som berör författarens villkor och vardag.

Till uppgifterna hör arbete med:

- Upphovsrättsfrågor

- Beskattning, pension och socialskydd

- Avtal och förhandlingar

- Påverkansarbete

- Minoritetsfrågor

- Internationellt samarbete

Behovets omfattning utgör i första hand en heltidstjänst. Den anställda förväntas delta i föreningens löpande arbete, i nära samarbete med verksamhetsledaren och föreningens styrelse.

Vi värdesätter flexibilitet och initiativförmåga, samt god förmåga till kommunikation med både enskilda medlemmar och samarbetsparter. Ett intresse för litteratur och konstfältet är meriterande. Arbetsspråken är svenska, finska och engelska.

Skicka din fritt formulerade ansökan, inklusive löneanspråk och CV, senast 5.9.2021 till info@forfattarna.fi.

Frågor kan riktas per e-post till föreningens ordförande Hannele Mikaela Taivassalo (hm.taivassalo@forfattarna.fi) eller verksamhetsledare Johanna Sandberg (johanna.sandberg@forfattarna.fi).