UNICEF och författarförbunden inbjuder författare till kampanjen ”Små berättelser ”

08.08.2016 kl. 23:50
Miljoner barn lider av fattigdom, diskriminering och kriser. De har alla rätt till ett värdigt liv och en god barndom.. UNICEF och författarförbunden kampanj ”Små berättelser” skall främja barnets rättigheter.

Författare har en speciell förmåga att beröra känslor och hjälpa läsaren att se världen med andra ögon. Därför inbjuder vi dig till en världsomfattande kampanj för att med berättelsens kraft sprida information om barnets rättigheter.

Kampanjen Små berättelser för varje barn är ett sätt att fira dagen för barnets rättigheter 20.11 och UNICEF:s 70-årsdag i början av december.

Idén är att författarna skriver korta, berörande berättelser med temat “vad jag önskar varje barn” och publicerar berättelserna på Facebook med början 14.11.2016. Du kan delta även om du inte använder Facebook.

Vi inbjuder författare från alla sju världsdelar och strävar efter att få åtminstone 70 länder med.

Moder till idén är republikens presidents hustru, fru Jenni Haukio. Samarbertspartner i kampanjen är Suomen Kirjailijaliitto och Finlands svenska författareförening.

Du hittar närmare anvisningar för deltagande på

www.unicef.fi/sma-berattelser/

Tack för ditt intresse! Med ditt stöd kan vi göra barnets rättigheter kända och främja en bättre värld för alla barn.

Rabbe Sandelin