FSF på Helsingfors bokmässa

03.10.2016 kl. 22:35
söndag 30.10.2016 kl. 14-14.30, Takauma-scenen

Maskrosor och Mamseller - om historiens vingslag och andra moderniteter 

Sabine Forsblom och Mikaela Strömberg i samtal om den historiska romanen som samtidskommentar.

Rabbe Sandelin