Finlands svenska författareförening har cirka 200 medlemmar. Förteckningen till höger gäller dem som skapat en presentationssida på FSF:s webbplats.