Finlands svenska författareförening har cirka 200 medlemmar. Förteckningen till höger gäller dem som skapat en presentationssida på FSF:s webbplats.

Christian Brandt

 

Christian Brandt

f. 1949

FM

 

Utgivna böcker:

Månrävens palats 2004, Eithe

Welthorn 2006, Sahlgrens

Läkarens hund 2009, KAIN

Vargen 2011, KAIN

Klockan 2013, KAIN

Acapulco 2015, KAIN

Berättelsen om slutet 2017, KAIN

Lopun tarina 2017, KAIN i översättning av Martin Enckell

Övrigt:

Svenska litteratursällskapets litteraturpris 2016

Vice ordförare för Helsningfors författare 2016 --

Vice ordförande för Forum Artis 2009 - 2016

Föreläsningar i etik vid Helsingfors Universitet 1979-80

Folktingets sekreterare 1982-2007

Vice ordförande för EU:s minoritetsspråksorganisation (EBLUL) 1995- 2002