Finlands svenska författareförening har cirka 200 medlemmar. Förteckningen till höger gäller dem som skapat en presentationssida på FSF:s webbplats.

Mårten Westö

Boktitel
Utgivningsår
Utgivare
Vid tröskeln, dikter
1990
Söderströms
Som om det fanns, dikter
1992
Söderströms
Nio dagar utan namn, dikter
1998
Söderströms
Varför finns Vetil (tillsammans med Peter Mickwitz och Henrika Ringbom)
1999
Söderströms
Om hopplöshetens möjligheter (tillsammans med Christer Kihlman)
2000
Söderströms
En sorts värme, noveller
2005
Söderströms
Mandomsprov (red. tillsammans med Philip Teir)
2006
Söderströms
Nedslag i hjärtats diktatur, dikter
2008
Söderströms
Som du såg mig då, noveller
2014
Schildts & Söderströms