Finlands svenska författareförening har cirka 200 medlemmar. Förteckningen till höger gäller dem som skapat en presentationssida på FSF:s webbplats.

Carl Fredrik Sandelin

Site/Data/1466/Resource/Module/Author/Image/thumb_8.jpg

Carl Fredrik Sandelin debuterade 1947. 

Hans senaste faktabok handlar om Alice och Wilhelm Hackman, som levde under en tid då engagemang och deltagande i allmännyttig verksamhet ansågs naturligt och nödvändigt. Alice (1850–1930) var i 43 år ordförande i Fruntimmersföreningen i Viborg och beskrevs av samtiden som de värnlösas och svagas varma vän och beskyddarinna. Wilhelm (1842–1925) arbetade för sociala och ekonomiska förbättringar – både som ledare för det Hackmanska bolaget och som en politiskt obunden och liberalt sinnad kommunal- och lantdagsman. I boken skildras även staden Viborg genom seklerna, familjen Hackmans och några närstående viborgsfamiljers tid i staden, samt det hackmanska familjebolagets och Viborgs roll för handelns utveckling i Finland. Wilhelm Hackman var författaren Carl Fredrik Sandelins morfarsfar.

C F Sandelins senaste roman Familjen Lantz utkom 2014. 

Familjen Lantz är en stark skildring av en borgarfamiljs veckoslut i Helsingfors år 1975. Det har redan gått decennier sedan kriget, och generationernas olika värderingar ställs mot varandra. En tidigare familjesorg börjar knapra på den yttre fernissan av sammanhållning, vilket accentueras av faderns oböjliga krav och förväntningar på sönernas framtid. Inre monologer och olika möten mellan familjemedlemmarna avslöjar flera sidor av samma skeenden; vem sitter till sist inne med den sanna beskrivningen av händelserna – före det överraskande slutet?

Beställ Sandelins senaste böcker på
www.sandelinmedia.com

Sagt om tidigare romaner:

Livets skärvor [är] ”med sina suveränt fångade tidsbilder givande läsning”. Romanen ”visar på traditionens livskraft när berättaren som här behärskar sina verktyg. På köpet får man en ordentlig portion finländsk historia.
    
Gustaf Widén om Livets skärvor

…socialpsykologisk tids- och miljöskildring. Boken speglar skickligt generationernas värderingar och brytningen mellan dem… Välskriven och lättflytande läsning.
    
Bror Rönnholm on Kvartett för fyra röster

Boktitel
Utgivningsår
Utgivare
Rummet och regnbågen
1947
Schildts
Övergång
1950
Schildts
Bland annat om Jeder
1953
Schildts
En man går över torget
1969
Schildts
Tre dagar i augusti
1973
Schildts
Dagar, åldrar [dikter]
1979
Schildts
Presidentspelet
1981
Schildts
En del av det hela
1985
Schildts
Världens ände
1987
Schildts
Vintertid
1989
Schildts
När cirkeln sluts
1994
Schildts
Livets skärvor
2000
W. Hagelstam
Kvartett för fyra röster
2002
W. Hagelstam
Känslans sanning
2004
W. Hagelstam
Ett kammarspel
2006
W. Hagelstam
Variationer och final
2009
W. Hagelstam
Familjen Lantz
2014
Sandelin Media Oy Ab
Alice och Wilhelm - En Viborgskrönika
2017
Sandelin Media Oy Ab