Finlands svenska författareförening tillvaratar medlemmarnas ideella samt allmänna och gemensamma ekonomiska intressen och bevakar deras författarrätt. Föreningen grundades 1919 och har idag närmare 200 medlemmar.

Aktuellt

Ansökan om Kopiostostipendium 2022

28.09.2021 kl. 17:27

FSF söker jurist

14.08.2021 kl. 22:00

Ansökan om arbetsstipendium för FSFs medlemmar.

Ansökan om Kopiosto-stipendium för finlandssvenska författare.

Läs det senaste medlemsbrevet här.

Vi jobbar för dig!

FSF företräder medlemskåren vid avtalsförhandlingar med Undervisnings- och kulturministeriet, förläggare och andra avtalsparter samt avger förslag och utlåtanden i fackliga, kulturpolitiska och litterära frågor. Vi arrangerar skolbesök, uppläsningar, medlemsresor och seminarier samt deltar i andra litterära projekt.