Författarens lathund

08.06.2017 kl. 12:00
Viktiga tips till dig som är författare.

AVTAL

Ge/avtala aldrig bort din upphovsrätt! Be att få kontrakt och dokument till påseende i förväg och läs igenom dem noggrant innan du skriver under. Avtala helst om en sak i taget och kom ihåg att tidsbegränsa de rättigheter du avtalar om. Vi har avtalsfrihet - du ansvarar för det du skrivit under. Vänd dig till FSF om du behöver råd.

HONORAR

Se till att få betalt för ditt arbete. Använd förslagsvis frasen: ”Vad har ni för budget?” när du förhandlar om arvode. Då gör du genast klart att du inte jobbar gratis. Skicka en daterad faktura med förfallodag efter genomfört arbete. Då aktiverar du ärendet juridiskt. Minns också att fråga Yle i förväg vad du skall få i ersättning om du ombes medverka i radio/tv.

UPPTRÄDANDEN

Skolor och andra instanser som tar direktkontakt med dig om författarbesök kan du hänvisa till Läscentrum. Alternativt:  Använd/hänvisa till Läscentrums arvodesrekommendationer som finns på Läscentrum (På svenska, Författarbesök, Arvoden).

SANASTO OCH KOPIOSTO

Om du inte redan gjort det: registrera dig i Sanasto.  

Observera att du för varje verk ska ange i vilken egenskap du representerar verket.

Här registrerar du dig i Kopiosto.

STIPENDIER OCH RESIDENS

Det är viktigt att fsv författare ansöker om statliga medel såsom statens konstnärstipendium, projektstipendium, nordiska resebidrag till författare, biblioteksstipendium m.fl. Den fsv litteraturen ska inte vara beroende enbart av stipendier och bidrag från privata fonder, FSF etc.

Ett antal mindre stipendier adderas ganska snabbt ihop till samma summa som ett årsstipendium. Det är därför klokt att också ansöka om mindre stipendier, inte bara stora.

Utnyttja de författarresidens och resebidrag som finns. Information om residens hittar du på här (Suomen Taiteilijaseura) och här (Suomen Taiteilijaseuran ateljeesäätiö). Bidrag för resor kan sökas från Svenska kulturfonden, Centret för konstfrämjande, FSF och KIDE (Centralen för litteraturfrämjande).

Bidrag för arbetsredskap (t.ex. dator) kan sökas från KIDE. Information ges i FSF:s cirkulär.

SKATTEFRÅGOR

För dagbok över dina inkomster och utgifter - spara kvitton och verifikat. Läs  skatteverkets deklarationsanvisningar och FSF:s PM i skattefrågor. Var omsorgsfull när du deklarerar. Granska den förhandsifyllda deklarationen och ditt skattebeslut. Motivera dina avdragsyrkanden. Kontrollera dina avdrag (medlemsavgiften till FSF, hyran för ditt arbetsrum, mm).

Vissa, men inte alla, stipendier och pris är skattefria så länge summan inte överstiger årsbeloppet för statens konstnärsstipendium (20.070,89 euro år 2015). Vänd dig till FSF om du behöver råd.

PENSIONSSKYDD

Alla som erhåller ett arbetsstipendium för minst fyra månaders arbete ska teckna en pensionsförsäkring hos LPA (Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt). Försäkringen är obligatorisk.

Stipendiat som lyfter arbets- eller ålderspension, eller som fyllt 68 år, kan inte teckna försäkringen, inte heller stipendiat som är bosatt utomlands.

Du kan få telefonrådgivning på svenska, tfn 029 435 2672 / Kerstin Westerholm.

Statens extra konstnärspension kan beviljas som erkänsla för förtjänstfull konstnärlig verksamhet. Pensionen beviljas antingen som full pension eller delpension. Pensionen (1.328,89 euro/månad år 2015) är skattepliktig inkomst. Ansökningstid är september månad. Information och blankett finns här. Pension beviljas endast i särskilda fall sökande som inte fyllt 60 år.

MJ